(G)Amen: De Openbaring van de Heer

3Kings

Bezinning in Word:gamen 3 koningen
Bezinning in PDF: gamen 3 koningen

Inleiding:

Leerkracht: Welkom iedereen op deze Game-bijeenkomst.Kerstmis is achter de rug, maar bij katholieken is de kerststal nog niet verdwenen. Vandaag vieren we immers de Openbaring van de Heer of Driekoningen en worden de wijzen mee in de stal gezet. Ook wij willen stilstaan bij deze gebeurtenis, laat ons dit doen…

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen”

Vergeving:

Voorganger: We lezen vandaag het verhaal van wat we de “Drie koningen” of “Drie wijzen” noemen. We lezen over deze wijzen dat ze van ver kwamen en dat ze een ster aan de hemel gevolgd waren. Deze ster bracht hen als een ‘waypoint’ bij de sta,l waar ze Christus, het doel van hun reis, terugvonden. Net als de weg van de wijzen is ook ons leven een reis die bij Christus moet eindigen. Gelukkig hebben ook wij een ster die de weg wijst. Net als bij games krijgen we richtingaanwijzers die ons op missies de weg tonen. Die richtingaanwijzers komen in verschillende vormen, teksten uit de bijbel, het voorbeeld van de heiligen of de catechismus. Toch zijn we als mens soms eigenwijs ,willen we onze eigen weg gaan en verlaten we de weg die ons naar Christus brengt. Laat ons daarvoor om vergeving vragen. 

Samen: Vergeef ons Heer, voor die keren dat we niet, zoals de wijzen, de weg wilde volgen die naar Christus leidt, maar van het goede pad afweken.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 2,1-12.

(Een bijbel getrouwe Star-Wars versie van de tekst kan je bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=98CWfxlETZ4 )

In die tijd zag Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren Koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’ Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden.Zij antwoorden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij, Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voor­schijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’ Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. ‘Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster wer­den zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieen neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voor­schijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaar­schuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Toepassing:

Alleen gamen is leuk, maar gamen met anderen is leuker. Dat is bijvoorbeeld merkbaar aan het succes van multiplayer- games. Velen van jullie zijn dan ook lid van het Playstation network, hebben een Xbox-Gold account of spelen via andere netwerken pc games met anderen. Deze netwerken brengen mensen samen van over de hele wereld. Op elk netwerk vind je mensen met een verschillende nationaliteit, leeftijd of achtergrond en toch spelen ze allemaal samen. De verschillen spelen niet zo’n belangrijke rol meer , omdat er een gemeenschappelijk doel is: samen gamen. Maar wat heeft dat nu te maken met deze 3 wijzen? Wel, als je prenten ziet van de drie wijzen, zal je merken dat deze 3 telkens dezelfde eigenschappen hebben. Er is steeds een jonge Afrikaan, een Aziaat van middelbare leeftijd en een oude Europeaan. Dat is niet toevallig zo. De Kerk wil hiermee immers uitdrukken dat Christus gekomen is voor alle volkeren en voor mensen van alle leeftijden. Alle mensen worden verenigd door Jezus, in een wereldwijd netwerk dat we de Kerk noemen. Ook bij de Kerk maakt het dus niet uit wat je afkomst is, je leeftijd of je achtergrond, maar wel dat je je wil verenigen met anderen omwille van een gemeenschappelijk doel: samen God dienen. Ik kan het lidmaatschap van dit netwerk trouwens warm aanbevelen. Door een eenmalig doopsel ben je levenslang lid, er zijn wereldwijd meer dan 1 miljard leden, er zijn 400.000 priesters die dagelijks support geven bij alle vragen en er is altijd en overal Wireless contact mogelijk met God. Maar net zoals bij het Playstation network of XBOX-live is het natuurlijk niet voldoende om alleen maar lid te zijn van het netwerk, je kan er pas echt van genieten als je er ook actief deel van gaat uitmaken. Door deel te nemen aan events en je steentje bij te dragen bij missies. Laten we ons dus allemaal samen met de drie koningen en heel ons netwerk, verzamelen rond Christus en er een bloeiende community van maken.

Muziek/Gebed 

Voorganger: Laten we ons allemaal richten tot de kerststal en verenigd rond dit kind Christus opnieuw een persoonlijk gebed houden. Terwijl we dit doen luisteren we samen naar het lied “far horizons” uit het spel “Skyrim” (PC – XBOX 360 en PS3)
(lied: https://www.youtube.com/watch?v=u6SjvpFBe3M)

Onze Vader

Voorganger: Laat ons tot slot van deze bezinning dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:   Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam. Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen

Slot

Voorganger:. Een fijne Game-middag allemaal!

Tip: Een leuke game die je het verhaal van de Drie wijzen doet ontdekken vind je gratis op http://jacobboyle.com/blog/?p=1607 (PC-MAC)

Leerkracht godsdienst in het BSO te antwerpen en vanzelfsprekend katholiek

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in (G)Amen, bits

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: